Zásady ochrany osobních údajů

čec, 15 2023

Úvod

Milosovy Erotické Masáže si váží důvěry svých klientů a návštěvníků webové stránky masazemilos.cz. Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jakým způsobem jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány osobní údaje, ke kterým dochází při využívání služeb poskytovaných na naší webové stránce. Jsme si vědomi důležitosti ochrany soukromí a v této zásadě se zavazujeme k transparentnosti a férovosti všechny tyto údaje spravovat. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás priorita a provádíme veškeré nezbytné kroky k jejich ochraně.

Shromažďování osobních údajů

Při interakci s naším webem můžeme shromažďovat různé typy informací, včetně, ale nejenom, jména, kontaktních údajů, informací o prohlížení webových stránek a dalších dat, která sami poskytnete při registraci, případně při komunikaci s námi. Tyto informace využíváme k zajištění kvality našich služeb a k jejich neustálému zlepšování. Zároveň mohou být tyto údaje využity k marketingovým účelům, vždy v souladu s aplikovatelnými právními předpisy.

Uchovávání a zabezpečení údajů

Ochrana shromážděných osobních údajů je pro nás klíčová. Přijímáme veškerá opatření, aby byly údaje chráněny před neoprávněným přístupem, zničením, změnou či zveřejněním. Používáme moderní technologie a provádíme pravidelné kontroly a aktualizace našich bezpečnostních postupů. Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a jsou poté bezpečně zneškodněny.

Používání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem poskytnutí a zlepšení našich služeb. S vašimi údaji nakládáme zodpovědně a s maximálním důrazem na ochranu vašeho soukromí. Vaše údaje nebudou nikdy prodány třetím stranám nebo jinak zneužity. Výjimku tvoří případy, kdy bychom k takovému sdílení byli zavázáni zákonem, nebo v rámci soudního řízení.

Přístup a oprava vašich údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili. Rovněž můžete požadovat jejich aktualizaci, opravu nebo vymazání, pokud jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. K takovým žádostem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní údaje vlastníka webové stránky

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní údaje vlastníka webové stránky jsou: Lukáš Sedláček, Bauerova 527/10, 602 00 Brno-střed, Česká republika, e-mail: [email protected]